درخواست خود را به زبان دیگری بیان کنید

برای ثبت نام کافیست تا فرم زیر را تکمیل نمایید.

90 هزارتومان تخفیف فقط تا پایان امشب
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت استفاده از 90 هزارتومان تخفیف به پایان رسیده و از هم اینک با مبلغ 440 هزارتومان میتوانید ثبت نام خود را انجام دهید

کارگاه فن بیان و زبان بدن در روابط بین فردی