دوره‌های اساتید مهمان

دکتر یعقوب شفیعی فرد

اجرا و تفسیر آزمون MCMI

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
7
350,000 تومان
1
480,000 تومان

کارگاه تخصصی CBT

بدون امتیاز 0 رای
2,750,000 تومان
7
2,750,000 تومان
دکتر جمشید پورجواد

زمستان موفقیت

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
6
200,000 تومان
دکتر فرزانه احمدی

کارگاه کنترل خشم والدین

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان
14
90,000 تومان
دکتر سیما قدرتی

درمانگر کودک – مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان
1
480,000 تومان
دکتر مژگان بابایی

پکیج والدین آگاه

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
3
50,000 تومان