پک صوتی 5 زبان عشق

بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان

برخی افراد کاملاً کلامی هستند در خانم ها بیشتر می بینیم که دوست دارند با حرف زدن و گوش داده شدن ارتباط بگیرند و به این ترتیب خیلی تحت تاثیر کلمات زیبا لحن جذاب و گفتگوی صمیمانه می شوند .

26
220,000 تومان