سمینار پیش از ازدواج

با عرض پوزش، متاسفانه زمان برگذاری سمینار به اتمام رسیده است.