خانم سعیده خاوری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مشاور کودک و نوجوان، مدرس کارگاه های کودک و نوجوان، مشاور مرکز زندگی عاقلانه