کارگاه تخصصی CBT

بدون امتیاز 0 رای
2,750,000 تومان
14
2,750,000 تومان

فن بیان و زبان بدن

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

فن بیان و زبان بدن

75
580,000 تومان

زمستان موفقیت

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
6
200,000 تومان

کارگاه اصول و فنون مشاوره

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان

کارگاه اصول و فنون مشاوره

35
1,700,000 تومان

تربیت درمانگر طرحواره

بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان
53
1,300,000 تومان

سوپر ویژن – اختلالات

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
33
1,500,000 تومان

سوپر ویژن – پیش از ازدواج

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
28
1,500,000 تومان

تشخیص راست از دروغ

بدون امتیاز 0 رای
170,000 تومان

تشخیص راست از دروغ

95
170,000 تومان