1
1,500,000 تومان

کارگاه تخصصی CBT

بدون امتیاز 0 رای
2,750,000 تومان
1
2,750,000 تومان
32
440,000 تومان

زمستان موفقیت

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
3
200,000 تومان
27
1,700,000 تومان

تربیت درمانگر طرحواره

بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان
36
1,300,000 تومان

سوپر ویژن – اختلالات

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
23
1,500,000 تومان

سوپر ویژن – پیش از ازدواج

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
10
1,500,000 تومان