تربیت درمانگر cbt دوره سوم

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
4
3,000,000 تومان
1
1,300,000 تومان

اجرا و تفسیر آزمون MCMI

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
9
350,000 تومان

کافه تحول

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان

کافه تحول! روح شما در حال انتظار برای تحول و تعالی خود است. بسیاری از مسائلی که انسان با آن…

0
2,000,000 تومان

رل پلی خواستگاری و آشنایی پیش از ازدواج

بدون امتیاز 0 رای
530,000 تومان

کارگاه رل پلی خواستگاری و آشنایی پیش از ازدواج آموزش عملی پیشبرد جلسات خواستگاری و آشنایی.. هر آنچه در مورد…

1
530,000 تومان

درمانگر کودک – مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان
1
480,000 تومان
1
480,000 تومان
3
170,000 تومان