دوره جامع تربیت درمانگر ACT

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

دوره جامع تربیت درمانگر ACT

16
3,000,000 تومان

روانپویشی جامع

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
2
1,500,000 تومان

تربیت جنسی کودک و نوجوان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان

کارگاه شب های مافیا

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

اجرای بازی شب های مافیا همراه با سناریوهای متنوع و تحلیل روانشناختی

0
20,000 تومان

درمانگر کودک دوره پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان

درمانگر کودک دوره پیشرفته   مدرس دکتر سیما قدرتی

9
2,000,000 تومان

تربیت درمانگر cbt دوره سوم

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

تربیت درمانگر cbt دوره سوم   مدرس دکتر یعقوب شفیعی فرد  

73
3,000,000 تومان

سوپرویژن زوج درمانی

بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان

سوپرویژن زوج درمانی دکتر سید کمال الدین طباطبایی

1
1,300,000 تومان

اجرا و تفسیر آزمون MCMI

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
9
350,000 تومان