کارگاه آموزشی همسرداری

در کارگاه آموزشی آنلاین همسرداری به چه مواردی میپردازیم ؟

 • 12 اصل برای حل تعارض
 • نگرش های سالم به ازدواج
 • حل تعارض ها و مدیریت آنها
 • 24 نکته درباره روابط زناشویی
 • حل تعارض ها و مدیریت آنها
 • تحول اصول گفتگو بین زن و شوهر
 • چگونه بگوییم؟ و چگونه گوش بدهیم؟
 • ویژگی ها و روش های یک ارتباط سالم
 • رفتارهایی که یک رابطه را تخریب می کند
 • تکنیک هایی که زندگی زناشویی تان را متحول می سازد
 • چه طور خواسته ها و احساساتمان را در رابطه بیان کنیم ؟
 • تکنیک منحصر به فرد جملات من به روش دکتر طباطبابب
 • مکانیسم های دفاعی مخرب در رابطه های زناشویی و راه های نجات از دفاع ها در رابطه

12 جلسه 1 ساعته
ویژه متاهل ها و مجرد ها

مدرس: دکتر سید کمال الدین طباطبایی
کارگاه همسرداری
کارگاه آمورشی همسرداری
خوشبختی را در کارگاه همسرداری یاد بگیرید
در کارگاه همسرداری می آموزیم، تشویق یا سرزنش ؟!

فرم ثبت نام و شرکت در کارگاه همسرداری