ارائه محصولات آموزشی برای دخترها و پسرهای مجرد در زمینه ازدواج ،مشاوره فردی و گروهی در زمینه های مورد نیاز زندگیتان توسط دکتر سید کمال الدین طباطبایی

کارگاه جامع پیش از ازدواج(پک ویدئویی)

بدون امتیاز 0 رای
1,490,000 تومان

کارگاه جامع پیش از ازدواج(پک ویدئویی)

12
1,490,000 تومان

کافه خوشبختی ١۴٠١

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

کافه خوشبختی ١۴٠١

27
150,000 تومان

چالش های دوران دوستی و آشنایی​

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

چالش های دوران آشنایی و دوستی پیشنهاد میشود که به این صفحات هم سری بزنید: سایر محصولات پیش از ازدواج…

46
150,000 تومان

ازدواج با چشم و گوش باز

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

ازدواج با چشم و گوش باز پیشنهاد میشود که به این صفحات هم سری بزنید: سایر محصولات پیش از ازدواج…

159
150,000 تومان

نگرش های سالم به ازدواج

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

نگرش های سالم به ازدواج پیشنهاد میشود که به این صفحات هم سری بزنید: سایر محصولات پیش از ازدواج دکتر…

49
150,000 تومان

رل پلی خواستگاری و آشنایی پیش از ازدواج

بدون امتیاز 0 رای
980,000 تومان
ازدواج بدون مهارت همانند ورود به امتحان رانندگی بدون مهارت است. شما بدون مهارت، گواهینامه رانندگی نمی گیرید. می توانید رانندگی کنید ولی اگر تصادف کردید چند برابر خسارت می دهید. می توانید بگویید من بلدم مشکلی پیش نمی اید، ولی اگر تصادف کردید فقط خسارت های چند برابر باید بدهید. تصمیم با شماست.
19
980,000 تومان

درباره روابط پیش از ازدواج چگونه بگوییم؟

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

آموزش نکات در مورد قوانین روابط پیش از ازدواج دوستی ازدواج سفید و غیره، نکات فوق العاده در مورد اینکه چقدر و تا چه حدی در مورد گذشته خود صحبت کنیم

درباره روابط پیش از ازدواج چگونه بگوییم؟

6
390,000 تومان

تشخیص راست از دروغ

بدون امتیاز 0 رای
149,000 تومان

تشخیص راست از دروغ

108
149,000 تومان