ارائه محصولات آموزشی جهت رشد و تعالی شخصی در زمینه های اعتماد به نفس، فن بیان و زبان بدن و خودشناسی توسط دکتر سید کمال الدین طباطبایی

کافه تحول

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
روح شما در حال انتظار برای تحول و تعالی خود است. بسیاری از مسائلی که انسان با آن روبروست، محصول منع حرکت روح بزرگ آسمان به رشد ذاتی خویش است. چه چیزی ما را از این حرکت باز می دارد؟
22
2,000,000 تومان

فن بیان و زبان بدن

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

فن بیان و زبان بدن

76
580,000 تومان

آشتی با کودک درون

بدون امتیاز 0 رای
170,000 تومان

آشتی با کودک درون دوره آشتی با کودک درون برای چه کسانی مناسب است ؟  کسانی که می‌خواهند با کودک…

21
170,000 تومان
41
580,000 تومان

شجاعت بی پایان

بدون امتیاز 0 رای
170,000 تومان

شجاعت بی پایان

65
170,000 تومان

کشف کودک درون و دنیای ناهشیار

بدون امتیاز 0 رای
190,000 تومان
کشف کودک درون و دنیای ناهشیار
64
190,000 تومان

پک صوتی خود آشنایی

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان
پک صوتی خود آشنایی
71
490,000 تومان