آموزش گام به گام مصاحبه تشخیصی

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

مراجعین با انبوهی از تعارضات و مسائل درون روانی و بین فردی، نزد درمانگر مراجعه می نمایند. درمانگر تمام داده های خام مراجعین را دریافت می نماید و تنها در صورتی که چارچوب مصاحبه علمی و تئوریک دقیقی داشته باشد، می تواند آنچه مراجع بر زبان می آورد را معنا دهد، ارزیابی و مفهوم بندی کند.

0
550,000 تومان

راز های ناگفته رابطه عاطفی

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

آموزش نکات در مورد قوانین روابط پیش از ازدواج دوستی ازدواج سفید و غیره، نکات فوق العاده در مورد اینکه چقدر و تا چه حدی در مورد گذشته خود صحبت کنیم

4
390,000 تومان

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

15
1,500,000 تومان

فن بیان و زبان بدن

بدون امتیاز 0 رای
1,490,000 تومان

فن بیان و زبان بدن

80
1,490,000 تومان

کارگاه اصول و فنون مشاوره

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان

کارگاه اصول و فنون مشاوره

35
1,700,000 تومان

پک صوتی اصول همسرداری

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

پک صوتی اصول همسرداری

1
120,000 تومان

پک صوتی ازدواج مدرن و سنتی

بدون امتیاز 0 رای
190,000 تومان

پک صوتی ازدواج مدرن و سنتی

10
190,000 تومان

پک صوتی درمانگر کاریزماتیک

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان

پک صوتی درمانگر کاریزماتیک

1
70,000 تومان